Tag Archives: בדיקות לפני הזמנת טכנאי מחשבים

11

קרה לא פעם שאנשים הזמינו אותי לתקן להם את המחשבים ובמבט הראשון על המחשב גיליתי את מקור הבעיה: המחשב לא מחובר לחשמל, המסך לא מחובר לחשמל, המודם לא מחובר לחשמל וכדומה..
בקיצור אני גובה 100 ₪ ביקור, אז לא אכפת לי להגיע לבית הלקוח ותוך שנייה לזהות את מקור הבעיה ולטפל בה. אבל לטובתכם אני אומר, תבדקו את החיבורים של המחשב שלכם לפני שאתם מזעיקים טכנאי מחשבים.

ישנם מקרים שגם קשורים לחשמל, שהכבל או השקע שרוף ואז צריך לנסות להחליף תחילה שקע חשמלי ואם זה לא עובד אז את הכבל. מקרים כאלו יותר לגיטימיים שיקרו ובגינם יוזמן טכנאי מחשבים. יחד עם זאת אני ממליץ לכם במקרים בהם המחשב לא נבדק, להחליף את השקע החשמלי אליו הוא מחובר, כי אם זאת הבעיה, כדאי להזמין חשמלאי ולא אותי. בכל מקרה ההמלצה שלי היא לעשות את כל הבדיקות הידניות האפשרויות בטרם אתם מזמינים טכנאי מחשבים, זה בשביל שתחסכו כסף.